Palavani, Khikhvi Qvevri, Kakheti.

Пищевая ценность

3 600

750 мл