Palavani Khikhvi Qvevri

Пищевая ценность

3 600

750 мл